1989

Galerie Eewal gaat in dit jaar voor het eerst naar de KunstRAI, met werk van Harm Abma met schilderijen Jan Kuipers met gouaches Eja Siepman v.d. Berg met bronzen en marmeren beelden, “met erotiek hebben de beelden van Eja niets te maken” vindt ze. Zo’n dij-aanzet of jonge meisjesbuik vind ik van een ontroerende schoonheid. Maar dat staat boven de erotiek. Voor deze beurs maakte ze sobere lichamen van marmer en brons. Glad en glooiend. Ze maakt gemiddeld drie per jaar, De haast pijnlijke perfectie waar Siepman v.d.Berg naar streeft kost tijd.
Herma Hekkema in Nieuwsblad v.h.Noorden, 1989