2009

De laatste KunstRAI voor Galerie Eewal wordt met een solo-stand verzorgd door Rob Nypels onder de naam “ONLY GAZA A WHILE LONGER”. Deze foto’s zijn allemaal gemaakt in Frankrijk. Het Massif Central, welke deel uit maakt van de Auvergne, diende als locatie. Het staat te boek als een van de meest ontoegankelijke gebieden van Europa. De vierkante opnames, in kleur, die Rob Nypels de afgelopen drie jaar op het Massif Central heeft gemaakt, hebben enige gelijkenis met zijn zwart-wit werk uit de jaren tachtig van de vorige eeuw.