Barbara de Vries
   

BARBARA DE VRIES kreeg haar opleiding aan de Gerrit Rietveld akademie in Amsterdam en de St.Joost akademie in Breda.
Vanaf 1980 werkte zij veel voor theatergroepen zoals voor o.a. de Appel, Baal, Zuidelijk Toneel, Globe.
Vanaf 1997 is zij zich meer gaan toeleggen op tekenen, schilderen en fotografie.

Maarten Bertheux schrijft o.a. over haar werk:’ Geladen impressies. In de recente serie Pandora komen verschillende inhoudelijke en technische aspecten in het werk van Barbara de Vries naar voren.
De serie boort de psychische lagen van de menselijke drijfveren aan die in digitale beeldbewerkingen van fotografisch materiaal worden verbeeld.
Er ontstaan complexe beelden die een sterk theatraal karakter hebben door een speciaal lichtgebruik en manier van componeren.

De Griekse mythe rond Pandora is het verhaal van de schepping van de vrouw.
Zeus had opdracht gegeven haar uit water en aarde te vormen en de verschillende goden schonken Pandora daarna bepaalde gaven zoals intelligentie, schoonheid,
spraak maar ook nieuwsgierigheid.
Als huwelijksgeschenk gaf Zeus haar een doos maar verbood haar die te openen.
…..
Voor Barbara de Vries was deze mythe aanleiding een serie werken te maken, waarin verschillende stadia van de ontwikkeling van een vrouw en de omstandigheden waarin zij leeft zouden worden verbeeld.
Het werden geen illustraties van de mythe, maar associatieve verwijzingen naar de existentiële momenten in een levensweg van geboorte en jeugd naar volwassenheid.’5131519212325


 
20

1

3

6

10

16

18

22

24

26