Johan Haanstra
     

1914 - 1994

Kreeg zijn opleiding aan de Rijksakademie te Amsterdam

Was van 1950 - 1976 docent aan de AKI te Enschede. Verhuisde nadien naar Friesland.

In zijn schilderijen, die hij sindsdien maakte is Friesland onmiskenbaar aanwezig. Het zijn de schoongewaaide kleuren op verder lege vlakken, die de sfeer oproepen van het friese landschap, niet de realiteit van dat landschap.


J. Haanstra
Bantega 1984"Tipma " 1987


 

Schijnbaar moeiteloos bouwt hij abstracte voorstellingen op met kleurige toetsen, strepen en omlijnde vormen. Soms is het alsof men vanuit een vliegtuig op een vrolijk en jong fantasielandschap kijkt.

De titels van zijn werk zijn namen van dorpen in Friesland, gekozen vanwege de mooie klank.Vrije compositie 1988 (verkocht)


J. Haanstra