1972

Sees Vlag

In 1972 wordt er een expositie gehouden met Sees Vlag, hij maakt linoleumsneden van verschillende architectonische objecten in de wereld en vooral Haagse stadsgezichten. Sommige werken kennen wel meer dan 80 drukgangen die nodig zijn om tot het gewenste (uiterst gedetailleerde) resultaat te komen. Een uiterst secuur en ingewikkeld proces. Ook is de galerie enige tijd gesloten vanwege de geboorte van zoon Daniel.


1972: Feiko - Hans Ittman - Pieter Jorritsma - Mariska Kaspers - Hugo van Schaik | Sjoerd de Vries | Mariska Kaspers |Sees Vlag | Pieter Jorritsma | Hans van der Horst - Antonius Hoogsteden - Sjoerd de Vries - Rob Cox - Martine Bakker - Klaas de Boer | Anton Rinzema | Pieter Holstein | Riny Siemonsma | Hubertus de Jong - Feiko - Frits Drent - Peter Adrichem | Anneke Boonstra