1973

Rix Wierenga - Sipke Huismans - Plaatsing 'De Boom'

Rix Wierenga, schilderes en tekenares, houdt haar eerste solo-tentoonstelling in galerie Klokstraat 8. Na haar afstuderen aan de akademie Minerva in Groningen. Ze maakt werk met een dromerige sfeer. Beelden worden opgeroepen, nemen vormen aan en blijven in een onwerkelijke omgeving hangen. Steeds zijn het spelende mensen die het verhaal uitmaken.

Sipke Huisman heeft zijn eerste Leeuwarderse tentoonstelling in Galerie Klokstraat 8. Zijn werk lijkt vaak wel een soort stripverhaal, gevat in één tekening. Hij verwerkt figuren uit beroemde schilderijen van onder anderen Velasquez en Cranach. Niet met de opzet ze te kopiëren maar om er absurdistische en humoristische prenten van te maken.

1973 markeert ook het jaar waarop het werk 'De Boom' van Herman J. v.d. Heide geplaatst werd bij de toenmalige HTS Leeuwarden, nu beter bekend als NHL. In 2010 werd het werk in originele kleur geschilderd met behulp van de galeriehouders en werd het op de Anne Vondelingweg te Leeuwarden geplaatst op een mooie plek naast de weg.


1973: Antonius Hoogsteden - Anton Rinzema - Pieter Holstein - Daan van der Kroef | Harmen Abma | Rix Wierenga | Herman van der Heide - Pieter Jorritsma - Sees Vlag | Anton de Ridder | Lourens Lubbers - Trudy Skala | Sipke Huismans | Antonius Hoogsteden | Martine Bakker - Klaas de Boer - Antonius Hoogsteden - Pieter Holstein - Trudy Skala - Sipke Huismans - Rix Wierenga | Hans van der Horst - Pavel Husa - Pieter Holstein - Trudy Skala - Rix Wierenga | Ellen van Hulsen | Gerjan van Veen | Martine Bakker - Daan van der Kroef - Sipke Huismans - Gerjan van Veen - Coby Doevendans | Feiko