1977

Ramon van der Werken - Lode Pemmelaar

In dit jaar exposeert galerie Eewal ook in de Kanselarij van het Fries Museum met werk van Ramon van der Werken. In de Kanselarij maakt hij een groot werk, speciaal voor deze ruimte, getiteld: Het museum voor Moderne Kunst. Het werk is een immens doek, waarbij het lijkt alsof je er zo naar binnen kan lopen om de kunst die er aan de muur hangt te bewonderen.

Lode Pemmelaar exposeert zijn schilderijen en zeefdrukken. Zijn werk valt op door de vergrote, uit hun omgeving gelichte objecten. Neem bijvoorbeeld de enveloppe, doorgaans een klein object, hier uitvergroot en opengescheurd op een groot doek. De objecten worden in zijn werk gemonumentaliseerd.


1977: Sjoerd de Vries - Minne Vijver - Herman van der Heide | Pieter Holstein | Lode Pemmelaar | Jan Mes | Ramon van der Werken | Rix Wierenga