1978

Hans Boer

Met Groninger kunstenaar Hans Boer, exposeert Galerie Eewal in de Kanselarij. In zijn werk probeert Hans Boer gevoelens en gedachten vast te leggen door o.a. kleur en persoonlijke schriftuur. De egale kleurvelden in zijn werk zijn dikwijls omlijnd met een contrasterende kleur. Door dit verschil in kleur wordt een handeling of beweging gesuggereerd.


1978: Ramon van der Werken - Pieter Holstein - Wytze Monna - Aart Roos | Hans Boer | Aleid Holman | Peter Dijk - Theo van Egeraat | Stanco Skiczuk | Hans Boer - Ramon van der Werken - Rix Wierenga - Aleid Holman - Stanco Skiczuk | Sees Vlag | Frans Walon | Wilco Berga