1980

Stanco Skiczuk - geoefend vakman in Galerie Eewal

Stanco Skizcuk werd in 1943 geboren in Ptuj, Joegoslavië. Hij was geschoold aan de Vrije Akademie in Bazel. Toen hij 20 jaar oud was, verhuisde hij naar Amsterdam. Hier voltooide hij zijn opleiding aan de Rijksakademie. Zijn werk valt onder de stroming ‘nieuwe figuratie’, met deze stroming maakte hij in de tweede helft van de jaren zestig kennis. Humor en relativeren zijn een essentieel onderdeel van zijn werk.

Expositie van landschappen door Sjoerd de Vries, zelf noemt hij de werken tekeningen. In werkelijkheid zijn de werken beter te omschrijven als bijzonder gemaakte kerfsels in karton.1980: Geert van Fastenhout - Zoltin Peeter - Minne Vijver - Gjalt Walstra - Jan van der Woud | Frits Hesseling | Stanco Skiczuk | Geertje Oudheusden | Hans Boer - Lode Pemmelaar - Pim Salters - Eja Siepman van den Berg - Sees Vlag - Rix Wierenga | Feiko | Sjoerd de Vries | Holly Witteveen | Maggi Giles