1979

Jubileum 10 jaar - verfijnde torsen van Eja Siepman

Met een groepstentoonstelling van werken van kunstenaars die eerder exposeerden in de galerie, wordt het 10-jarig jubileum gevierd. Feiko, Maggi Giles, Herman J. v.d. Heide, Pieter Holstein, Lode Pemmelaar, Sees Vlag, Sjoerd de Vries, Ramon v.d. Werken en Rix Wierenga passeren de revue.

In 1979 exposeert Eja Siepman van der Berg, in Galerie Eewal, met haar eerste solo tentoonstelling. De in Friesland wonende en werkende kunstenares maakt sterk gestileerde symmetrische torsen in brons. Bij Galerie Eewal stonden er 13 werken opgesteld.


1979: Henk van Gerner | Frits Hesseling - Pieter Holstein - Lode Pemmelaar - Fred Sötebeer - Ramon van der Werken | Ytzela van der Wal | Lode Pemmelaar | Gjalt Walstra | Martine Bakker | Eja Siepman van den Berg | Feiko - Maggi Giles - Herman van der Heide - Pieter Holstein - Lode Pemmelaar - Sees Vlag - Sjoerd de Vries | Pim Salters