1984

15 jaar Galerie - Jan Van der Vaart - Onno Boekhoudt

Jubileum boekje

In 1984 vindt er een grote keramiek manifestatie plaats in Friesland. Jan van der Vaart besluit hier echter niet aan mee te doen en laat zich overtuigen door Galerie Eewal om middels een solo tentoonstelling zijn nieuwe werk te kunnen tonen. Hierdoor komt de spotlight, in tegenstelling tot bij de keramiek manifestatie, volledig op zijn werk te staan. Jan van der Vaart neemt een bijzondere positie in binnen de Nederlandse keramiekwereld. Dit doet hij door objecten te vervaardigen die zowel als gebruiksvoorwerp en als object kunnen worden gezien.

Tevens is 1984 het jaar van het 15-jarig bestaan van de galerie, ter gelegenheid hiervan wordt er een kunstroute georganiseerd. Op 15 locaties door de stad zijn allerlei werken te bewonderen van kunstenaars van de galerie. In het boekje, uitgegeven ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan, schrijft Rienk Terpstra:

Een 15-jarig jubileum is altijd een opgewekte gebeurtenis. Maar wanneer het over een galerie met uitsluitend eigentijdse kunst gaat is er toch iets bijzonders aan de hand. Deze galeries leiden immers over het algemeen geen lang leven. Enkel de motivatie en inzet van Jetze en Catharina Hoogterp voor de beeldende kunsten hebben galerie 'eewal' naar dit jubileum kunnen dragen. Het is onmogelijk om de in de loop der jaren gehouden tentoonstellingen in de galerie onder één noemer te brengen. De wel heel persoonlijke smaak van Jetze en Catharina laat dit niet toe en alleen hun overtuiging van de integriteit van de kunstenaars en van de kwaliteit van hun werken kan een tentoonstelling bewerkstelligen. De brede schakering in de tentoonstellingen verrast en verwondert zelfs menig regelmatige bezoeker. Bij de keuze van kunstenaars speelt geen rol of het nu bekende, onbekende, leeuwarders, friezen of niet-friezen betreffen. Door hun onbevangen houding over de verschillende stromingen in de kunst konden en kunnen nog vele kunstenaars profiteren. Deze pioniersrol is van onschatbare waarde omdat de provincie gelukkig genoeg veel belovende kunstenaars en jammer genoeg te weinig tentoonstellingsruimte bezit.

Het laten zien van de diversiteit in het landschap van de beeldende kunst is de spil van de galerie. Zo zeer zelfs dat een jaar geleden, toen de respons voor de activiteiten sterk afnam, met nieuw élan en succes de wereld van keramiek en sieraden in de galerie geïntroduceerd werd. Ook nu bleek sprake te zijn van een welkome aanvulling, die door velen met spanning wordt gadegeslagen. Een jubileum richt zich dikwijls overmatig op het verleden. Galerie 'eewal' blikt evenwel met het project van beeldende kunst op 15 locaties met een optimistisch oog in de, voor de kunstwereld, onzekere toekomst. Dit jubileumproject lijkt een onderzoek naar de mogelijkheden voor het tentoonstellingsbeleid in de komende jaren en dat ziet er hoopvol uit. Friesland en in het bijzonder de stad Leeuwarden kan met recht trots zijn op galerie 'eewal', die in het recente verleden een steunpunt in de regionale kunstwereld is geweest en nog vele jaren zal blijken te zijn, indien Jetze en Catharina hun activiteiten kunnen voortzetten.
Rienk Terpstra, 17 september 1984

Onno Boekhoudt, edelsmid, zegt dat zijn werk gebasseerd is op tekeningen. Hij noemt ze dan ook ‘metaaltekeningen’. Zijn inspiratie haalt hij zowel uit de natuur als een uit wandelingen in New York. Hij maakt sieraden of sieraadachtige objecten, vaak samengestelde vormen waarvan de onderdelen tezamen een “tekening”, een compositie in metaal vormen. Veel tentoonstellingen in binnen-en buitenland hebben hem internationale erkenning gebracht. Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Galerie wordt er ook een speciaal boekje uitgeven, klik op de blauwe link 'Jubileum boekje' bovenaan de pagina om daar meer over te weten te komen en het boekje ook zelf in zijn geheel te kunnen bekijken.


1984: Pieter Holstein - Sipke Huismans - Reinier Lucassen | Sees Vlag | Frits Hesseling | Aleid Holman - Jan Smeltekop | Cyril Lixenberg | Eva van Steenbergen - Jan van der Vaart | Harmen Abma - Minno Banning - Onno Boekhoudt - Hans Boer - Beppie Gielkens - Maggi Giles - Johan Haanstra - Herman van der Heide - Guus Hellegers - Frits Hesseling - Ina Hogen Esch - Pieter Holstein - Tjibbe Hooghiemstra - Emmy van Leersum - Cyril Lixenberg - Els Martin - Lode Pemmelaar - Zoltin Peeter - Eja Siepman van den Berg - Sees Vlag - Sjoerd de Vries - Heleen Wiemer - Rix Wierenga - Ids Willemsma | Guus Hellegers - Bernice Lehman | Maria van Kesteren - Hans Landsaat