15 Jaar Galerie Eewal

Om te vieren dat de Galerie 15 jaar bestond werd er een serie tentoonstellingen georganiseerd op 15 plaatsen in de stad. Hiervan is ook een boekje uitgegeven dat hierboven te bewonderen is.
Op de eerste pagina staat een kaart van Leeuwarden met daarop alle tentoonstellingsruimten genummerd, op de volgende bladzijde is een legenda te vinden met de corresponderende exposities en locaties bij de getallen.

Klik op de blauwe pijltjes om door het boek heen te bladeren.

Klik hieronder om terug te gaan naar de pagina van 1984.

1984