1986

Ina Hogen Esch

Ina Hogen Esch was vooral bekend om haar weefwerken, welke ook in het Princessehof worden geëxposeerd in 1983. In 1986 maakt zij haar debuut als schilderes bij Galerie Eewal te Leeuwarden. Haar onderwerp zoekt zij heel dicht bij huis (mijn tuin heet de expositie). Vaak in zonnige zomerse kleuren. Die tuin is overigens slechts aanleiding. Zij beeldt de natuur niet slaafs af, maar buigt op expressionistische wijze de vormen en kleuren die zij ziet om in een persoonlijk verhaal, dat soms de grens met abstractie nadert.


1986: Tjibbe Hooghiemstra | Johan Haanstra - Joop de Blauw | Ina Hogen Esch | Peter v.d. Akker | André de Jong | Ineke Dammers | Eja Siepman van den Berg | Sjoerd de Vries