1989

Allie van Altena

Allie van Altena, een sterke individuele beeldtaal. Allie van Altena werkt enkel en alleen met houtskool op papier, hij wist aandacht te trekken met zijn werk in ’88 op Noordkunst bij de stand van Galerie Eewal. Zijn werk is erg knap omdat er maar weinig kunstenaars zijn die zo consequent bezig zijn met zo’n beperkt medium als houtskool. Een terugkerend thema in zijn werk is de ovaal en de groezelige patronen van restanten houtskoolgruis. De ene keer roept de compositie suggesties op van een mysterieus heelal. De andere keer krijgt het door een soort venster iets architectonisch en een opmerkelijke ruimtewerking.

1989: Thea Teunissen - Jan van der Vaart | Cyril Lixenberg | Anton Rinzema | Henk de Vroom | Eja Siepman van den Berg - Harmen Abma - Jan Kuipers | Ineke Dammers | Els Martin | Allie van Altena | Eja Siepman van den Berg - Jan Kuipers - Rob Nypels | Holly Witteveen | Jan Kuipers - Herman Hermsen - Hans Appenzeller - Tjerk van der Veen - Eja Siepman van den Berg