1988

Harmen Abma

Dat kwaliteit niet aan hoeveelheid is gebonden, toont Galerie Eewal aan met een expositie van Harmen Abma. Er hangen slechts zeven werken, maar je krijgt als bezoeker meer dan voldoende visueel voedsel voorgeschoteld. De galerie maakt ook beslist niet een lege indruk, want Abma’s werk kan namelijk veel wit om zich heen verdragen. Of beter gezegd: er móet veel ruimte omheen zitten.

Sikke Doele - Leeuwarder Courant, 1988


1988: Tjibbe Hooghiemstra | Anne Feddema | Beppie Gielkens | Hans Boer | Ida Willemsma | Holly Witteveen | Jan Kuipers - Jan van der Vaart | Johan Haanstra | Beppe Kessler - Maria van Kesteren