1992 - Amersfoort

Opening Galerie Eewal Amersfoort
In 1992 opende Galerie Eewal een nevenvestiging in de binnenstad van Amersfoort, in de schaduw van de Onze Lieve Vrouwetoren. Op deze locatie met verschillende grote ruimtes, waren we meteen verliefd, hier zouden we prachtige tentoonstellingen kunnen organiseren. Na een verbouwing, er moesten wanden voor de schilderijen enz. gemaakt worden, want het Kapelhuis met alleen keramiek enz. had die niet nodig. Maar toen konden we beginnen met een aantal Introductie 1, 2 en 3.

De hele kunstenaarsstal uit Leeuwarden werd getoond. We moesten na het Kapelhuis toch een iets andere koers varen, ook schilderijen, tekeningen enz. Het was wennen voor de bezoekers. De eerste tentoonstelling na de introducties was van Holly Witteveen ingekleurde etsen en Herman J. V.d. Heide met beelden. (Zie foto’s)

Hierna volgde een tentoonstelling van Johan Haanstra schilderijen die werd geopend door Peter Karstkarel kunsthistoricus. De kunstenaar was het jaar daarvoor overleden. Verder waren er dat jaar nog tentoonstellingen van o.a. Erik Roos tekeningen Kees Meinders schilderijen Gert Jan V.d. Stelt keramiek. Els Otten wassen beelden samen met Drewes de Wit schilderijen sloten het eerste jaar af.