1993

Noordkunst
De zesde keer dat galerie Eewal deelneemt aan de Noordkunst wordt geheel door Holly Witteveen verzorgd, met grote tekeningen en houtreliëfs “Het werk laat sinds jaar en dag een consistente ontwikkeling zien. De uitvoering is allengs subtieler en complexer geworden. De inhoud heeft aan kracht gewonnen en de kleur aan intensiteit. Met dit werk heeft Holly Witteveen zich een heel eigen positie verworven”.
Aldus Huub Mous, Leeuwarder courant