1997

Noordkunst
De zevende Noordkunst wordt voor de eerste keer in Groningen gehouden. Galerie Eewal doet mee met Jet Mous die keramiek laat zien Ra v.d. Hoek met werken op papier en Euf Lindeboom schilderijen en tekeningen van huizen. Op de academie werd ik ermee gepest. “Makelaardij Lindeboom” Huizen, huizen en nog eens huizen, daar is de Leeuwarder kunstenares bekend mee geworden. Euf Lindeboom werpt zich al 10 jaar op hetzelfde thema. Maar bij elk schilderij is de uitkomst weer anders. Het valt op dat de huizen het belangrijkste zijn op de schilderijen, want aan de achtergrond heeft zij doelbewust niet veel aandacht besteed.
Aldus Sikke Doele, Leeuwarder Courant