1994

Jubileum - 25 jaar Galerie Eewal

Wanneer je de lijst van kunstenaars bekijkt die in de afgelopen 25 jaar bij Jetze en Catharina Hoogterp in Leeuwarden mochten exposeren, dan geloof je je ogen niet. In een denderend ritme daveren de namen voorbij, tien, twintig namen per jaar, samen meer dan 175 kunstenaars in precies 250 tentoonstellingen. Sommige namen zijn oude bekende, andere zijn geheel vergeten, sommige tref je maar een enkele keer en anderen keren steeds weer terug.

In 1969 startten Jetze en Catharina hun galerie in de Klokstraat, deze kleine ruimte werd na zeven jaar verruild voor de grotere ruimte aan de Eewal, waar vanaf die tijd de activiteiten werden voortgezet. In 1977 en 1978 werden (wegens ziekte) een aantal tentoonstellingen georganiseerd in de Kanselarij van het Fries Museum, waarbij de krant kopte: “Fries Museum Helpt Galerie Eewal"

Vanaf 1989 werd door de galerie deelgenomen aan 13 kunstbeurzen in Nederland en België. Een ondubbelzinnige lijn is er niet zo direct te vinden in de keuze van de kunstenaars, de opzet was een podium te zijn voor de in Friesland werkende, vaak beginnende kunstenaar, aangevuld met kunstenaars van buiten de regio.

Het beeldend omgaan met een verhaal, het vertellen is in veel werk duidelijk aanwezig. Veel namen van kunstenaars die bij hen exposeerden treft men nu in de collectie van het Fries Museum, omdat zij het frame vormen van de hedendaagse Friese beeldende kunst, het draagstel waaraan vernieuwingen en invloeden van en naar buiten worden opgehangen. Steeds was er afwisseling in het programma, waarbij de maat van de ruimte de omvang van de werken bepaalde, groot werk kon niet geëxposeerd worden, ruimtelijk werk in beperkte mate. In 1985 werd, na een interne verbouwing, gelegenheid geschapen exposities van sieraden en keramiek te organiseren.

Met een tentoonstelling van werk uit eigen bezit, verworven in deze 25 jaren, aangevuld met nieuw werk van diezelfde kunstenaars, viert galerie "Eewal" een kwart eeuw ploegen en zaaien en oogsten in het belang van kunst in Friesland.

Rik Vos,
directeur Fries Museum


De jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van galerie "Eewal" te Leeuwarden bestaat uit werk van 25 kunstenaars. Deze kunstenaars zijn gekozen omdat de galerie in de loop der jaren zelf werk van hen heeft verworven.

De 25 kunstwerken zullen worden geëxposeerd naast het werk, waar de kunstenaar nu me bezig is, zodat er een overzicht komt van toen en nu. De afgebeelde werken in het jubileumboekje zijn eigendom van de galerie en bestaat uit werk vanaf 1969 t/m 1994.

Tevens is in het jubileumboekje werk opgenomen van drie kunstenaars die zijn overleden te weten Johan Haanstra, Emmy van Leersum en Erik Roos.

Jetze en Catharina Hoogterp


1994: Armando | Ina Hogen Esch | Karin Järvingen - Drewes de Wit | Xandra Donders - Pieter Holstein - Hans Landsaat - Bob Negrijn - Hollie Witteveen | Eja Siepman van den Berg - Ra van der Hoek - Euf Lindeboom - Mari Boer - Drewes de Wit | Hans van der Ham | 25 jaar | Lawrence Bush - Maria Hees - Frans Ottink - Beatrijs van Rheeden - André de Jong - Dirk Romijn