1995

Rob Nypels - Martin Tissing

Dit jaar wordt er een spectaculaire tentoonstelling georganiseerd in Galerie Eewal met Rob Nypels. Het spectaculaire aan deze tentoonstelling is onder andere wat er met de ‘kelder’ in de galerie is gedaan. Deze is namelijk ingevuld met een plankier, waarop schelpen en bootjes waren gelegd waardoor je gedachten duidelijk in de richting van een strand en de zee worden gestuurd. Het andere spectaculaire, zijn de werken van Rob Nypels zelf, dit zijn grote (en kleine) gegutste hout-reliëfs.

Martin Tissing - ongrijpbaar en aantrekkelijk - tekeningen 1985 / 1995
Persbericht Galerie Eewal 1995:

Op de tentoonstelling van Martin Tissing in Galerie Eewal te Leeuwarden zal het accent liggen op tien jaar tekeningen.
Er zal een 25-tal tekeningen worden geëxposeerd uit deze periode, aangevuld met enkele recente olieverfschilderijen.
Schilderen en tekenen is voor Martin Tissing vergelijkbaar met op reis gaan, je laten volstromen met indrukken en kleuren, zijn inspiratie vindt hij dan vaak in zuidelijke landen , die hij graag bezoekt. Ook mythologische verhalen uit de oudheid zijn vaak inspiratiebronnen voor het maken van een nieuwe serie werken, zo ontstond er in de jaren 80 een serie werk geïnspireerd op de mythe van Orpheus en Eurydice. Hij geeft dan geen letterlijk verslag van de gebeurtenissen, maar verbeeldt fragmenten en thema’s uit het verhaal in geabstraheerde vormen. Fragmenten van architectonische vormen als zuilen, raamopeningen, deuren maar ook natuurelementen zoals rivieren en sterren geven ruimtelijkheid aan het beeld. Dat beeld wordt in wezen bepaald door een fijnzinnig en intens kleurgebruik. 
 Naast het verbeelden van vormen en kleuren concentreert Tissing zich op de materiële aspecten: de drager, de materialen en de manier waarop die zijn aangebracht krijgen allen aandacht. De kleuren en lijnen behouden de eigenschappen van grafiet, krijt, aquarel en olieverf. Zo zijn er drie elementen hoofdthema van het werk voor Tissing: vorm, kleur en materiaal; ook samen vormen ze de poëtische verbeelding van een herinnering.


1995: Mohammed Abla | Rob Nypels | Martin Tissing | Rob Nypels - Resi Arts | Euf Lindeboom - Piet Warffemius - Beatrijs van Rheeden | Hans Landsaat | Hans Goudsblom | Hollie Witteveen