2011

Object Rotterdam Object Rotterdam
De laatste keer dat de galerie meedoet aan Object zijn de volgende kunstenaars uitgenodigd: Dirk Romijn met keramiek, Thea Tolsma met colliers, Maria van Kesteren met gedraaide houten vormen en Maria Hees met haar bekende tassen en voor haar nieuwe sieraden van ijzer, zelf zegt ze hier over:
“Mijn eerste kennismaking met ijzer als materiaal om sieraden te maken was tijdens een workshop in Antwerpen in 2003, daar smeedde ik met een ijzersmid uit Benin een ijzeren collier. In 2006 liet ik tijdens mijn reis door Mali colliers naar dit voorbeeld uitvoeren door verschillende ijzersmeden. In dit deel van Afrika zijn nog veel ijzersmeden, zij vormen een aparte bevolkingsgroep. Omdat ze meesters van het vuur zijn, zouden ze over occulte krachten beschikken. In 2009 verbleef ik in Artist Residence Bajidala in Ségou, Mali. Daar maakte ik kennis met diverse ambachtslieden, waaronder Zacharia, een van de plaatselijke ijzersmeden. Samen met hem maakte ik enkele colliers en hangers van ijzer. Hij voelde perfect aan wat ik wilde maken. Het was voor ons beiden een prettige en inspirerende samenwerking. In 2010 keerde ik terug om met Zacharia een grotere collectie colliers te maken. Deze worden hier op Object getoond.”

Art Antique Utrecht
Voor de tweede keer wordt in Utrecht Art Antique gehouden, de Galerie doet mee met 4 kunstenaars. Barbara de Vries exposeert met foto’s, Eja Siepman v.d. Berg exposeert met beelden, Maria van Kesteren exposeert met gedraaide houten objecten en Myra de Vriesexposeert met schilderijen.
Myra de Vries verzamelt landschappen. Beeldfragmenten uit haar directe omgeving of belevingswereld die ze vervolgens combineert, met als resultaat nieuwe, persoonlijke onalledaagse en niet waarheidsgetrouwe landschappen. Dit leidt tot vertrouwd aandoende beelden, die tegelijkertijd bevreemden. De landschappen van Myra de Vries zijn niet alleen letterlijk opgebouwd uit vele lagen verf,maar onder het beeld voelt de toeschouwer een verborgen sfeer, geschiedenis of wensdroom.

Artspot Amsterdam
Artspot Amsterdam is de laatste beurs waar galerie Eewal aan deelneemt. Hij wordt gehouden in loods 6 op het KNSM-Eiland het is een kleine beurs georganiseerd door Amsterdamse galeries. De deelnemers zijn: Maria van Kesteren met gedraaide houten objecten, Myra de Vriesmet schilderijen, Rob Nypels met foto’s en Barabara de Vries met foto’s. De serie die zij hier laat zien heet Lost in Paradise. In de recente serie Pandora komen verschillende inhoudelijke en technische aspecten in het werk van Barbara de Vries naar voren. Er ontstaan complexe beelden die een sterk theatraal karakter hebben door een speciaal lichtgebruik en manier van componeren. De galerie heeft met deze beurs in totaal aan 36 beurzen meegedaan.