1996

Drewes de Wit

Voor Drewes de Wit (Groningen) is voorstelling onbelangrijk, hij houdt zich in zijn beeldend werk bezig met materiaal- en vormtechnische zaken. De werking van kleur, de zeggingskracht van een lijn, of een vlek bijvoorbeeld. Bij Galerie Eewal in Leeuwarden is te zien hoe dat leidt tot poëtische beelden die soms heel introvert zijn en soms haast uitbundig lyrisch. Op aangename wijze verleidt elk beeld je ertoe om met je blik een tijdje rond te dwalen, zonder doel of houvast. Als je een tijdje in zijn tekeningen ronddwaalt, ontdek je steeds meer details en nuances, maar als geheel blijven ze ongrijpbaar.
Leeuwarder Courant, 1996

1996: Ra van der Hoek | Euf Lindeboom | Gertjan van der Stelt - André de Jong | Euf Lindeboom | Armando - Pieter Holstein - Mark Brusse - Tom Thysse | Youssef Abadi - Jean-Paul Franssen - Rob Nypels - Hans Landsaat | Beppie Gielkens | Jörg Immendorff | Drewes de Wit | Thea Tolsma - Allie van Altena