2002

Annemarie Terlage

Zij volgde haar opleiding aan de Koninklijke Akademie voor de Beeldende Kunsten, te Den Haag, tevens de stad waar ze woont en werkt.
De keuze voor de Akademie in Den Haag kwam voort uit de wens een klassieke opleiding te willen volgen, waar je alle basisbeginselen en technieken grondig leert.

De techniek fascineert haar nog steeds. "Verf en de manier van schilderen staan centraal in mijn werk. Ik heb een beeld in mijn hoofd, een gevoel en ik probeer dat op de best mogelijke manier tot stand te brengen. Het gaat me erom het zo direkt mogelijk te doen. Ik volg de grote lijnen. De weg en de streek bepalen zo als het ware de vorm. Vervolgens ga ik bijschaven en perfectioneren."
In haar nieuwe serie schilderijen figureert het landschap zoals zij dit aantrof op haar reizen naar onder meer Mozambique. Een vast gegeven is de weg die door het landschap slingert.

Altijd voert deze weg naar de horizon, naar dat punt in de verte dat nooit dichterbij komt. Alle fascinerende kleuren die gedurende de dag, voor het invallen van de nacht, of juist heel vroeg in de ochtend passeren tracht zij te schilderen. Ze zegt: "Ik probeer de verlatenheid, de leegheid te vangen. Dat bedoel ik positief; het gaat om het gevoel van ruimte en vrijheid die je dat geeft. Het heeft te maken met op weg zijn, allen op reis in een onbekende omgeving. Maar ook met het mystieke van de vallende nacht. De intrigerende silhouetten die dan ontstaan. De spanning die dat met zich meebrengt, probeer ik vast te leggen in beeld."
Persbericht Galerie eewal, 2002


2002: Euf Lindeboom | Ra van der Hoek | Iene Ambar | Paul van Zoelen - Hans van den Boogaard | Wouter Dam - Ted Hamlyn | Dirk Romijn - Anton Rinzema - Rix wierenga | Maria Hees - Anton Rinzema | Annemarie Terlage