2004

Ted en Jane Hamlyn - Christiaan Kuitwaard

Uiterst sober werk dat in de loop van de tijd een steeds geconcentreerdere indruk maakt. Bij Galerie Eewal in Leeuwarden exposeert Christiaan Kuitwaard nieuwe schilderijen.

De meeste werken zijn tamelijk klein van formaat en Kuitwaard komt letterlijk steeds dichterbij zijn onderwerp. De omgeving waarin zijn voorwerpen staan verdwijnt en in feite schildert hij close-ups van alledaagse dingen. Zijn palet is uitgebreid, hij schuwt geen enkele kleur, maar gebruikt er steeds maar een paar per schilderij en altijd in gedempte vergrijsde nuances.

Voorheen suggereerde hij zijn voorwerpen vooral door hun slagschaduwen te schilderen. Die benaderde hij als zelfstandige vormen en met hier en daar een subtiele lijn gaf hij net genoeg houvast om de afbeeldingen herkenbaar te houden.

In het nieuwe werk ligt het accent op de voorwerpen zelf en speelt het spel van licht en schaduw zich af binnen hun contouren die echter de vorm nooit helemaal omsluiten. Achtergrond en voorwerp worden daardoor onlosmakelijk geheel en het zijn je ogen die de voorstelling completeren.

De eenvoudige vormen gaan een eigen leven leiden en hoewel ze herkenbaar blijven, houden ze iets ongrijpbaars. Ze staan stevig in het vlak door de uitstekende composities, maar maken in het samenspel met de achtergrond de indruk alsof ze elk moment het beeld uit kunnen zweven. Kuitwaard maakt beelden die nog lang op je netvlies blijven staan.
Leeuwarder Courant, januari 2004


Jane en Ted Hamlyn zijn een kunstenaarsechtpaar uit Engeland en ze exposeren samen bij Galerie Eewal in Leeuwarden. Jane met keramiek en Ted met schilderijen. Hun werk voegt zich goed samen, vooral door de overeenkomsten in kleurgebruik

Ted Hamlyn verbleef enige tijd in Friesland en schilderde het Wad vanaf de dijk op het Bildt. De golven in het water, de spiegeling van wolken in de natte klei, drooggevallen kwelders met gebarsten klei, de oude zeewering, de sfeer van een heldere dag en de dreiging van donker weer. Het is allemaal herkenbaar, maar de kunstenaar intensiveert de beleving met zijn afgewogen kleurcombinaties van diepe aardse tinten en heledere blauwen en paarsen.

Hamlyn schildert met losse toetsen over elkaar waarbij hij de kleuren scherp gescheiden houdt een beetje zoals de pointillisten deden. De composities zijn strak geordend. Het werk komt pas van afstand goed tot zijn recht, dan voegen de kleuren zich samen tot een dynamisch, sprankelend geheel met een enorme diepte-suggestie.

Jane Hamlyn brengt een serie ovale conisch gevormde vazen die allemaal net even anders van vorm zijn. Ze zijn vaak een beetje scheef waardoor het lijkt alsof ze zo gegroeid zijn. Elke vaas is monochroom, maar met nuances geglazuurd in een warme, aardse kleur. Het zijn eenvoudige objecten met een vanzelfsprekende schoonheid waar je naar blijft kijken, vooral als je ze in series bij elkaar ziet.
Johanna Schuurman - september 2004


2004: Christiaan Kuitwaard | Liesbeth Peeters | Drewes de Wit | Els Martin - Maria van Kesteren | Euf Lindeboom - Annemarie Terlage - Christiaan Kuitwaard - Thea Tolsma | Ina Hogen Esch | Ted Hamlyn - Jane Hamlyn | Anke Kuypers | Annemarie Terlage | Anne Roorda