2008

Rob Nypels | Czaar-Peter Festival

In 2007 wordt weer een aantal solo-tentoonstellingen georganiseerd in Amsterdam, ook wordt er meegedaan aan het jaarlijkse 'Czaar-Peter Festival' in de straat. De volgorde van de afgebeelde tentoonstellingen & activiteiten op deze pagina is: Christiaan Kuitwaard, Elma Alkema, Czaar-Peter Festival, Anton Rinzema, Rob Nypels.

Uit het persbericht van de tentoonstelling van Rob Nypels:

In juli 2006 heeft Rob Nypels een begin gemaakt met het fotograferen in de natuur van het Massif Central in Frankrijk. Vanaf eind mei 2009 zal er een overzicht van de foto’s uit deze periode worden geexposeerd in het Huis Marseille in Amsterdam, museum voor fotografie. Bij de tentoonstelling wordt tevens een boek geproduceerd. Voorafgaand aan deze tentoonstelling wordt in galerie ‘Eewal’ een selectie uit de nieuwe foto’s van Rob Nypels gepresenteerd.

Door onder alle omstandigheden twee en een half jaar onafgebroken te hebben gefotografeerd in dit onbarmhartige maar ook prachtige landschap waar het nog onzichtbare beeld een enigmatische aantrekkingskracht uitoefent door de overweldigende aanwezigheid van elementen als ruimtelijkheid, kleurverzadiging, lichtwerking, veranderlijkheid, spanning, contrast en desorientatie, zijn er gevoelselementen in het beeld geintegreerd die de foto’s fysiek relief en mentale dimensie geven.

De samenwerking voor de produktie van de tentoonstelling met het A.A.P. lab in Amsterdam heeft geresulteerd in een serie beelden van intense zeggingskracht.